Рәхмәт һиңә - Галиастанов Линар


G D Em C

 

бына тагын киске сак еткереп алам
был кош мн хыу буйында янгыз калам
хандугастын монло койон отоп алам
был хылыуга арнап гузал йырзарымды язам

Припев:
рахмат хина барлыгын осон доньяла
*********** булак итканга мондарья
*********** яндарымда гел булганга
берзам берем булып йоракаемда калганга

РАХМАТ ХИНЕЛДАР
ЕЛДАР АША ХОЙОУ САЛАМЕН ЕБАРАМ
ИСЕН УЛАР ХИНЕН САСЕНДАН ИРКАЛАП

бар йырзарым хинен осон мохабатем
тынла уны берга сак тарзы хатерлап

ПРИПЕВ

хин кояшым йылытасын йорагемде
йылмайыуын асир ита кунелемде
нурын менан яктыр тасын юлдарымды
хинен осон булак итам бар доньяны

Тональность


Google Analytics