Син кирәк - Килдейәрова Альбина


Син , син, син диеп
Яна бу йөрәк,
Син һәр чаҡ миңа кирәк.
Кил, кил яныма
Ултыр ҡаршыма
Донъям булыр түгәрәк.

Күңелләрем ҡанатланды
Сине күргәч матурым.
Яраттым да ҡабул иттем,
Син, син гомерлек ярым.

Көнләштерми, үпкәләшми
Үтик без гомерләрне.
Ходай безне парлаштырған,
Ҡәдерен белик без , жаным.

Сөю, дуслар, һәр чаҡ кирәк,
Сөю үргә мендерә.
Сөя белеп яшәгәннәр
Ғаилә бәхете күрә.

Тональность


Google Analytics